دکتر عصمت قانعی فوق تخصص کلیه
متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی

درباره دکتر

دکتر عصمت قانعی متخصص داخلی، فوق تخصص کلیه، پیوند و فشار خون (نفرولوژی)

عضو هیات علمی و دانشیار بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

دکتری عمومی پزشکی از  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی در سال ۱۳۷۱

دارای برد تخصصی داخلی از دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی در سال ۱۳۷۴

فوق تخصص نفرولوژی (کلیه، پیوند و فشار خون) در سال ۱۳۷۹

عضو انجمن علمی نفرولوژی ایران از سال ۱۳۷۴

عضو انجمن بین المللی نفرولوژی از سال ۱۳۷۴

مترجم بخش نفرولوژی کتاب طب داخلی هاریسون و نویسنده مقالات علمی در زمینه نفرولوژی

دکتر عصمت قانعی در زمینه انواع بیماری های کلیه و مجاری ادراری نظیر بیماری مزمن کلیه (CKD)، بیماری حاد کلیه، نارسایی کلیه، سنگ کلیه فعالیت دارند. علاوه بر این درمان و کنترل فشار خون و عوامل مرتبط با آن در زمینه کلیه از فعالیت های ایشان است. دیالیز، پیوند کلیه، کیست کلیه و غیره در تخصص دکتر قانعی است. علاوه بر این دکتر قانعی درمان بیماری های داخلی را نیز انجام می دهند.