دکتر عصمت قانعی فوق تخصص کلیه
متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
مرور برچسب

فعالیت بعد از پیوند کلیه

باید و نباید های پیوند کلیه

بیشترین آمار پیوند اعضاء مربوط به پیوند کلیه است. دو راه برای کسانی که کلیه آن ها کامل از کار افتاده است وجود دارد: دیالیز و یا پیوند کلیه. در این مقاله دکتر عصمت قانعی متخصص داخلی شما را با باید و نباید های پیوند کلیه آشنا می کند. اکثر ما…