دکتر عصمت قانعی فوق تخصص کلیه
متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
مرور برچسب

فشارخون بالا در حاملگی

فشار خون بالا در دوران بارداری

فشار خون بالا در دوران بارداری تقریباً در 8 تا 10 درصد از بارداری ها رخ می دهد. اکثر زنان مبتلا به پرفشاری خون ناشی از بارداری از قبل مبتلا به پرفشاری خون اولیه می باشند. فشار خون بالا در دوران بارداری می تواند اولین نشانه  باشد که مشکلی…