دکتر عصمت قانعی فوق تخصص کلیه
متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی
مرور برچسب

دیالیز کلیه چیست

چه موقع کلیه نیاز به دیالیز دارد؟

وقتی کلیه ها به درستی کار نمی کنند، دیالیز برای انجام کارهای مربوط به کلیه مورد استفاده قرار می گیرد.  اگر شما بیماری مزمن کلیه دارید، در مرحله نهایی که معمولا 85 تا 90 درصد کارایی کلیه از دست رفته است نیاز به دیالیز خواهید داشت. در این…