دکتر عصمت قانعی فوق تخصص کلیه
متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی

نوبت دهی اینترنتی

ثبت نوبت جدید غیرفعال می‌باشد.

📅به راحتی روز و ساعت دلخواه خود را برای مراجعه به مطب انتخاب نموده و نوبت خود را نهایی کنید و راس ساعت برای ویزیت به مطب مراجعه فرمائید

🌺🍃🌸راس ساعت در مطب حاضر باشید ولی چون زمان ویزیت بیماران تقریبی می باشد ممکن است معاینه شما توسط دکتر با تاخیر انجام شود لذا خواهشمند است به منظور حفظ نظم و آرامش صبور باشید و ما را برای ارائه خدمات بهتر یاری فرمائید🌺🍃🌸